Kto może wziąć udział?

PROJEKT KIERUJEMY DO: 360 osób(184 kobiet, 176 mężczyzn) w wieku powyżej 25 roku życia o niskich kwalifikacjach (wykształcenie do ISCED3 włącznie, co oznacza wykształcenie średnie, zasadnicze zawodowe, gimnazjalne lub podstawowe), z brakiem znajomości języka angielskiego lub znajomością poniżej poziomu A1, zamieszkujących, uczących się lub pracujących na terenach wiejskich wskazanych gmin województwa świętokrzyskiego:

– w powiecie opatowskim gmin:

Opatów, Lipnik, Wojciechowice, Iwaniska, Baćkowice, Sadowie, Tarłów,

– w powiecie ostrowieckim gmin:

Ćmielów, Bałtów, Bodzechów, Kunów, Waśniów

– w powiecie kieleckim gmin:  Mniów, Łopuszno, Pierzchnica, Raków, Łagów, Bodzentyn,

– w powiecie koneckim gmin: Gowarczów, Stąporków, Smyków, Radoszyce, Fałków, Ruda Maleniecka, Słupia Konecka,

– w powiecie skarżyskim gminę: Bliżyn.

w tym:

  1. 180 osób (98 kobiet, 82 mężczyzn) w wieku powyżej 50 roku życia;
  2. 72 osoby niepełnosprawne (37 kobiet, 35 mężczyzn);
  3. 216 osób pozostających bez zatrudnienia (112 kobiet, 104 mężczyzn).

Do udziału w projekcie można zgłosić się niezależnie od statusu na rynku pracy – Formularz zgłoszeniowy mogą złożyć zarówno osoby pracujące, jak i bezrobotne i bierne zawodowo, z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem, podniesieniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych lub językowych.